Dopłata do pokoju  jednoosobowego w dniach 8-13.02.2021